Ilze Sirmā


1989 – 2000          bērnu deju kopa “Cielaviņa”
2006 – 2008         Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesībzinātnē

2010 …                  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, profesionālā maģistra studijas tiesībzinātnē
2008….                  Deju grupas RITMS dejotāja

Dejā man patīk tas, ka tajā varu justies brīvi, ar deju cenšos nojaukt visas robežas – tikt
vaļā no nemanāmi pielipušiem stereotipiem, kaut nedaudz apjaust uz ko ir spējīgs mans ķermenis, atraisīt iztēli, asociācijas. Otra svarīgākā lieta, kas man patīk dejā – ar to var iepriecināt citus! Un nepatīkamākā lieta dejā ir strādāšana – nekad nesamierināties ar jau sasniegto, ar vien mēģināt dejot labāk un meklēt kaut ko jaunu. Sliņķiem tas ir liels izaicinājums, īpaši sestdienās!